Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

red. Łukasz Święch

Wykaz publikacji naukowych 

 1. Kubit, A., Trzepieciński, T., Święch, Ł., Fejkiel, R. Experimental analysis of ultralight aircraft tyre behaviour under aircraft landing phase. Aviation. 2022; 26(2):124-129
 2. Kubit, A., Święch, Ł., Trzepieciński, T., Faes, K. Experimental Analysis of the Post-Buckling Behaviour of Compressed Stiffened Panel with Refill Friction Stir Spot Welded and Riveted Stringers, Adv. Sci. Technol. Res. J. 2022; 16(2):159–167
 3. Święch, Ł. Finite Element Analysis of Stress Distribution in the Node Region of Isogrid Thin-Walled Panels, Modelling in Engineering 2020: Applied Mechanics, Springer 2021
 4. Święch, Ł., Kołodziejczyk, R., Stącel, N.Experimental Analysis of Perimeter Shear Strength of Composite Sandwich Structures. Materials 2021, 14, 12
 5. Kopecki, T.; Mazurek, P.; Święch, Ł. The Impact of 3D Printing Parameters on the Post-Buckling Behavior of Thin-Walled Structures. Materials 2020, 13, 4742. 
 6. Święch, Ł. The effect of integral stiffening on the fatigue of thin-walled plates subjected to shear, Journal of International Scientific Publications Materials, Methods & Technologies 2020, 14, ISSN 1314-7269
 7. Święch, Ł. Calibration of a Load Measurement System for an Unmanned Aircraft Composite Wing Based on Fibre Bragg Gratings and Electrical Strain Gauges. Aerospace 2020, 7, 27.
 8.  Kopecki, H., Święch, Ł., Kołodziejczyk, R. On the Identification of Local Structural Defects in Composite Thin-Walled Structures. Advances in Science and Technology Research Journal. 2020; 14(1):154-166.
 9. Święch, Ł. Experimental and Numerical Studies of Low-Profile, Triangular Grid-Stiffened Plates Subjected to Shear Load in the Post-Critical States of Deformation. Materials 2019, 12, 3699.
 10.  Święch, Ł., Kopecki, H.: Modeling problems of the post-critical states of deformation of isogrid plates in the light of the preliminary experimental investigations, AIP Conference Proceedings 2019, 2060(1) 020006.
 11. Kubit, A., Bucior, M., Kluz, R., Święch, Ł., Ochał, L. Application of the 3D Digital Image Correlation to the Analysis of Deformation of Joints Welded With the FSW Method After Shot Peening, Advances in Materials Science 2019, 19(4): 57-66.
 12.  Kubit, A.; Trzepiecinski, T.; Święch, Ł. Faes, K.; Slota, J. Experimental and Numerical Investigations of Thin-Walled Stringer-Stiffened Panels Welded with RFSSW Technology under Uniaxial Compression. Materials 2019, 12, 1785.
 13.  Święch, Ł., Bednarz, A. Badania skrzydła samolotu bezzałogowego wykonanego metodą druku 3D, Materiały Kompozytowe 2019, 4: 22-27.
 14. Kołodziejczyk, R., Święch, Ł. Badania sztywności cienkościennej kompozytowej struktury skrzydła samolotu bezzałogoweg, Mechanika w lotnictwie ML-XVIII 2018. T. 1, (pod red.) Krzysztof Sibilski, PTMTS.
 15. Kalwara, M., Kucaba-Piętal, A., Święch, Ł., Rzucidło, P., Rogalski, T. Removable Container for In-Flight Experiments on PW-6U Glider, Journal of Aerospace Engineering 2019, 31(5).
 16. Kopecki, H., Święch, Ł. Experimental investigation of limit load of composite sandwich plate with cut-out, Shell Structures: Theory and Applications Volume 4. Proceedings of the 11th International Conference "Shell Structures: Theory and Applications 2017, CRC Press.
 17. Święch, Ł, Bednarz, A. Use of 3D printing technology in the aviation industry on an example of numerical experimental stress state analysis of unmanned aerial vehicle wing, Journal of KONES 2017, 24(4): 327-334.
 18.  Bakunowicz, J., Święch, Ł., Meyer, R. Measuring structure deformations of a composite glider by optical means with on-ground and in-flight testing Measurement science and technology 2016, 27 (12):124013.
 19. Kopecki, H., Święch, Ł., Zacharzewski, J. Crack propagation in thin-walled structures under cyclic variable loads. The numerical and experimental studies, Statics, Dynamics and Stability of Structural Elements and Systems: A series of monographs, Vol. 5: 147–173, 2016 Łódź
 20. Kopecki, T., Święch Ł. Experimental and numerical analysis of post-buckling deformation states of integrally stiffened thin-walled components of load-bearing aircraft structures Journal of Theoretical and Applied Mechanics 2014, 52 (4): 905-915.
 21. Cieciński, P., Pieniążek, J., Święch , Ł. A Measurement System for Static Test of Airplane Structure, Proceedings of 2014 IEEE International Workshop on Metrology for Aerospace (MetroAeroSpace); pp. 238-243.
 22.  Święch, Ł. Experimental and numerical analysis of post-buckling behaviour of integrally substiffened rectangular plate subjected to shear, Shell Structures: Theory and Application, CRC Press 2013, 3: 239-242.
 23.  Kopecki, H., Święch, Ł. Post-buckling state of rectangular plate stiffened by densely arranged integral ribs. Numerical analysis and experimental investigation, Mechanics and Mechanical Engineering 2013, 17(1):71-87.
 24. Kubit, A., Święch, Ł., Zielecki, W. Analiza doświadczalna odkształcenia elementów klejonych w próbie statycznego oddzierania, PAR Pomiary Automatyka Robotyka, nr 2, 2013.
 25. Kopecki, H., Święch, Ł., Zacharzewski, J. Comparative analysis of the stress states obtained as a result of numerical calculations and experimental investigations with the 3D digital image correlation method, Statics, Dynamics and Stability of Structural Elements and Systems, A series of monographs Vol 2, Chapter 17: 427-446, Lodz 2012.
 26. Orkisz, M., Święch, Ł., Zacharzewski, J. Fatigue tests of motor glider wing’s composite spar - Badania zmęczeniowe kompozytowego dźwigara skrzydła motoszybowca, Eksploatacja i Niezawodnosc – Maintenance and Reliability 2012; (3):228-232.
 27.  Święch, Ł., Zacharzewski, J. Fatigue tests of composite wing spar with use of the FBG strain gages, Selected Engineering Problems, Institute of Engineering Processes and Automation and Integrated Manufacturing Systems, 2012 3:228-232.
 28. Bakunowicz, J., Święch, Ł., Zacharzewski, J. Eksperymentalne badania stateczności ortotropowych płyt przekładkowych poddanych ściskaniu, Journal of Aeronautica Integra, 2012, (11) :11-16.
 29. Kopecki, H., Święch, Ł., Zacharzewski J. Analiza porównawcza wyników obliczeń numerycznych oraz badań doświadczalnych metodą cyfrowej korelacji obrazu pasma płytowego z wykrojami, Journal of Aeronautica Integra, 2011 (10):35-39.

Wykaz wystąpień na konferencjach naukowych

 1. Święch, Ł. The effect of integral stiffening on the fatigue of thin-walled plates subjected to shear, 22nd International Conference Materials, Methods & Technologies, 29.08-01.09.2020, Burgas, Bułgaria.
 2. Święch, Ł. Finite element analysis of stress distribution in the node region of isogrid thin-walled panels, 59. Sympozjon “Modelowanie w Mechanice”, 22-26.02.2020, Ustroń, Polska.
 3. Święch, Ł., Kołodziejczyk, R. Numerical and experimental investigations of dynamic properties of composite unmanned aircraft wing, 59. Sympozjon “Modelowanie w Mechanice”, 22- 26.02.2020, Ustroń, Polska.
 4. Święch Ł. Experimental investigations of residual strength of a composite sailplane wing spar after fatigue tests, 5th International Conference on Mechanics of Composites, 1– 4.07.2019, Lisbona, Portugalia.
 5.  Święch Ł. The effect of the FEM discretization on the postbuckling state of deformations of thin-walled grid stiffened plate, 4th Polish Congress of Mechanics, 8-12.09.2019, Kraków, Polska.
 6. Kopecki H., Święch Ł., Zacharzewski J.: Numerical and experimental studies of the stiffness discontinuity on the fatigue of thin-walled structures, 4th Polish Congress of Mechanics, 8-12.09.2019, Kraków, Polska.
 7. Kubit A., Święch Ł., Trzepieciński T.: The postbuckling behaviour and the ultimate load of compressed stiffened panel with refill friction stir spot welded stringers, 4th Polish Congress of Mechanics, 8-12.09.2019, Kraków, Polska.
 8. Kopecki, H., Kołodziejczyk, R., Święch Ł. Analysis of strain distribution in thin-walled composite structure with embedded strain gauges under static and dynamic loading, 4th Polish Congress of Mechanics, 8-12.09.2019, Kraków, Polska.
 9. Kluz, R., Kubit, A., Bucior, M., Święch, Ł., Ochał, K. Zastosowanie metody trójwymiarowej cyfrowej korelacji obrazu do analizy odkształceń złączy zgrzewanych metodą FSW po kulowaniu, 61. Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza Spawanie W Xxi Wieku: Domena Ludzi Czy Robotów? 13–16.10.2019 Gdańsk, Polska.
 10. Święch, Ł. Experimental and numerical investigations of the postbuckling states of deformations of isosceles grid stiffened plate with cut out, 10th International Symposium of Mechanics of Materials and Structures, 02-06.06.2019, Augustów, Polska.
 11. Święch, Ł. Kopecki, T., Mazurek, P. The impact of 3D printing parameters on postbuckling behaviour of thin-walled structures, 10th International Symposium of Mechanics of Materials and Structures, 02-06.06.2019, Augustów, Polska.
 12. Kopecki, H., Święch, Ł. Modelling problems of post-critical states of isogrid plates in the light of the preliminary experimental investigations Stability of Structures XV-th Symposium : 17-21.09.2018, Zakopane, Polska.
 13.  Kołodziejczyk, R., Święch, Ł. Badania sztywności cienkościennej kompozytowej struktury skrzydła samolotu bezzałogoweg, Mechanika w lotnictwie ML-XVIII 2018, 14-17.05.2018, Kazimierz Dolny, Polska.
 14. Kopecki, H., Święch, Ł. Experimental investigation of limit load of composite sandwich plate with cut-out, 11th International Conference "Shell Structures: Theory and Applications 2017, 11-13.10.2017, Gdańsk, Polska.
 15. Święch, Ł., Bednarz, A. Use of 3d printing technology in the aviation industry on an example of numerical experimental stress state analysis of unmanned aerial vehicle wing, 43nd International Scientific Congress on Powertrain and Transport Means - European KONES 2017, 04-07.09.2017, Kraków, Polska.
 16. 1Orkisz M., Święch Ł.: Badania wytrzymałości resztkowej kompozytowej struktury lotniczej na przykładzie próby dźwigara skrzydła motoszybowca AOS -71, V Konferencja Naukowo-Techniczna Fizyka Uszkodzeń Eksploatacyjnych , 29-31.05.2017, Krynica-Zdrój, Polska.
 17. Święch, Ł., Bednarz, A., Kuźniar M. Experimental and numerical static tests of thin-walled aircraft structures made in FFF technology, I Kongres Lotniczy i Kosmonautyczny, 23-24.06.2016, Rzeszów, Polska.
 18. Święch, Ł., Kołodziejczyk, R., Lichoń D. The metodology of construction of UAV with the use of additive manufacturing technology, I Kongres Lotniczy i Kosmonautyczny, 23-24.06.2016, Rzeszów, Polska.
 19.  Święch, Ł., Kalwara, M. Design and manufacturing issues of small unmanned aerial vehicle bulit as a flying research platform, I Kongres Lotniczy i Kosmonautyczny, 23-24.06.2016, Rzeszów, Polska.
 20. Święch, Ł., Benarz, A. Numeryczno-eksperymentalna analiza stanu naprężenia skrzydła samolotu bezzałogowego wykonanego metodą druku przestrzennego, MESCO Symulacja 2016, 13-15.04.2016, Serock, Polska.
 21.  Święch Ł., Kalwara, M. Possibility of use “3D printing” in stability analyses of thin-walled structures, Stability of Structures XIV-th Symposium : 08-12.06.2015, Zakopane, Polska.
 22. 2Cieciński, P., Pieniążek, J., Święch ,Ł. A Measurement System for Static Test of Airplane Structure, IEEE International Workshop on Metrology for Aerospace (MetroAeroSpace) 2014, 29-30.05.2014, Benevento, Włochy.
 23. Święch, Ł. Experimental and numerical analysis of post-buckling behaviour of integrally substiffened rectangular plate subjected to shear, Jubilee 10th International Conference “Shell Structures, Theory and Applications” (10th SSTA 2013), 16-18.10.2013, Gdańsk, Polska.
 24. 2Kopecki, H., Święch, Ł. Post-buckling state of rectangular plate stiffened by denselly arranged ribs. Numerical analysis and experimental investigation Stability of Structures XIII-th Symposium, 17-21.09.2012, Zakopane, Polska.
 25. Orkis,z M., Święch, Ł., Zacharzewski, J. Badania zmęczeniowe kompozytowego dźwigara skrzydła motoszybowca, II Międzynarodowa Konferencja "Fizyka Uszkodzeń Eksploatacyjnych",  6-8.06.2011, Zaborek, Polska.
 26. Kopecki, H., Święch, Ł., Zacharzewski, J. Experimental and numerical fatigue tests of composite wing’s spar, Modelling of mechanical and mechatronic systems, 4th international conference, Faculty of Mechanical engineering, Technical University of Kosice, 2011, Herlany, Słowacja.
 27. Święch, Ł., Zacharzewski J. Zastosowanie optycznych metod pomiarowych do analizy pól deformacji kompozytowego dźwigara motoszybowca, Aeronautica Integra, 25-28.05.2011, Bezmiechowa, Polska.

Wykaz patentów i wzorów użytkowych

 • Zasobnik na aparaturę pomiarową, nr pl.P.417329, z dnia 25.05.2016
 • Bezzałogowy aparat latający, nr Wp.25136, z dnia 28.12. 2016
 • Bezzałogowy aparat latający, nr Wp.25137, z dnia 28.12. 2016

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję